Neurodegenerativní onemocnění

Show simple item record

dc.contributor.advisor Štěpánková, Šárka cze
dc.contributor.author Vlasáková, Štěpánka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:34:02Z
dc.date.available 2015-09-27T10:34:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61337
dc.description.abstract Práce je věnována neurodegenerativním onemocněním se zaměřením na čtyři hlavní skupiny - Alzheimerova nemoc, frontotemporální lobární degenerace, onemocnění s opakováním tripletů a prionová onemocnění. Do tohoto přehledu je zahrnuta definice, klinické příznaky a možnosti léčby jednotlivých onemocnění. Dále je zde popsána neurogeneze, stárnutí, neurodegenerace a její současná klasifikace a přehledné shrnutí ostatních neurodegenerativních onemocnění. cze
dc.format 55 s.
dc.format.extent 858977 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Neurodegenerative Diseases cze
dc.subject Alzheimer's Disease cze
dc.subject Frontotemporal Lobar Degeneration cze
dc.subject Trinucleotide Repeat Disease cze
dc.subject Prion Diseases cze
dc.subject neurodegenerativní onemocnění cze
dc.subject Alzheimerova nemoc cze
dc.subject prionová onemocnění cze
dc.title Neurodegenerativní onemocnění cze
dc.title.alternative Neurodegenerative diseases eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with neurodegenerative diseases and it brings focus on four main groups - Alzheimer's Disease, Frontotemporal Lobar Degenerations, Trinucleotide Repeat Diseases and Prion Diseases. The work includes a definition, clinical signs and ways of the medical treatment. Furthermore, it describes neurogenesis, the process of aging, neurodegeneration and its contemporary classification and an overview of other neurodegenerative diseases are clearly organized. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32452 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27732 cze
dc.date.embargo 2035-07-03 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account