Cytotoxicita mastných kyselin

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čegan, Alexander cze
dc.contributor.author Vozdecká, Edita
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61332
dc.description.abstract Předložená bakalářská práce se zabývá cytotoxicitou mastných kyselin obecným rozdělením mastných kyselin, vlastnostmi, jejich účinky na lidský organismus a také metodikou jejich stanovení v lidské plazmě. Podrobněji je rozebrána kyselina palmitová a její vliv na vznik inzulínové rezistence u diabetu typu 2 a vliv stearoyl-CoA desaturázy na diabetem poškozený metabolismus lipidů. V neposlední řadě se práce zabývá testováním cytotoxicity in vitro. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 26471073 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject lipids cze
dc.subject saturated fatty acids cze
dc.subject cytotoxicity cze
dc.subject palmitic acid cze
dc.subject type 2 diabetes mellitus cze
dc.subject insulin resistance cze
dc.subject lipidy cze
dc.subject nasycené mastné kyseliny cze
dc.subject cytotoxicita cze
dc.subject kyselina palmitová cze
dc.subject inzulinová rezistence cze
dc.title Cytotoxicita mastných kyselin cze
dc.title.alternative Cytotoxicity of fatty acids eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The submitted bachelor thesis deals with cytotoxicity of fatty acids with general division of fatty acids, its properties, the effects they have on the human organism and also with the methodology of fatty acid determination in human plasma. In great detail there is discussed palmitic acid and its effect on the development of insulin resistance in diabetes type 2 and the effect of stearoyl-CoA desaturase on the lipid metabolism which is impaired by diabetes. Finally, the thesis deals with in vitro testing of cytotoxicity. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32451 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27677 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account