Využití lektinové afinitní chromatografie pro izolaci glykoproteinů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Staněk, Václav cze
dc.contributor.author Moravcová, Jitka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:54Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:54Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61328
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá možnostmi využití lektinové afinitní chromatografie pro izolaci glykoproteinů. První část práce stručně charakterizuje princip afinitní chromatografie, používané stacionární fáze a jednotlivé techniky afinitní chromatografie. Ve druhé části této práce jsou popsány principy a mechanismus separace lektinové afinitní chromatografie. Následující část je věnována přehledu funkcí a významu glykoproteinů a proteinových glykosylací. V poslední části práce jsou detailněji popsány některé dosud publikované aplikace lektinové afinitní chromatografie pro izolaci glykoproteinů. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1746438 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Affinity chromatography cze
dc.subject lectin affinity chromatography cze
dc.subject lectin cze
dc.subject glycoproteins cze
dc.subject glycosylation cze
dc.subject afinitní chromatografie cze
dc.subject lektin cze
dc.subject glykoproteiny cze
dc.subject glykosylace cze
dc.title Využití lektinové afinitní chromatografie pro izolaci glykoproteinů cze
dc.title.alternative Isolation of glycoproteins by lectin affinity chromatography eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the possibilities of using lectin affinity chromatography to isolate glycoproteins. In the first part theoretical principles of affinity chromatography as well as its stationary phases and individual techniques are summarized. The second part of this work describes basic principles and separation mechanism of lectin affinity chromatography, followed by an overview of functions and importance of glycoproteins and protein glycosylation. Final part of the thesis describes in more details some previously published applications of lectin affinity chromatography to isolate glycoproteins. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32458 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27473 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account