Krystalizace kyseliny močové v lidském těle

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana cze
dc.contributor.author Pelikánová, Ester
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:52Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61326
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na roli kyseliny močové v lidském těle a problémy s ní spojené. Její zvýšené množství v těle způsobuje vznik krystalů, které se usazují v oblasti kloubů, a to nejčastěji kloubu palce nohy. Toto onemocnění se nazývá dna, dříve tzv. nemoc králů. Práce stručně popisuje průběh onemocnění, vyšetření a její léčbu. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 1050252 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Uric acid cze
dc.subject gout cze
dc.subject crystallization cze
dc.subject joint cze
dc.subject kyselina močová cze
dc.subject dna cze
dc.subject krystalizace cze
dc.subject klouby cze
dc.title Krystalizace kyseliny močové v lidském těle cze
dc.title.alternative Crystallization of uric acid in human body eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the role of urine acid in a human body and on problems connected with it. Increased amount of the acid in a body causes formation of crystals which are deposited in joints mostly in joint of a big toe. This disease is called gout, formerly known as a disease of kings. This bachelor thesis briefly describes course of the disease its examination and treatment. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32435 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27464 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account