Uchovávání biologických materiálů při nízkých teplotách

Show simple item record

dc.contributor.advisor Shánělová, Jana cze
dc.contributor.author Valdés Mitchell, Diego Alejandro
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:51Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61324
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá metodami uchovávání biologických materiálů při nízkých teplotách a problémy vyskytujícími se během kryoprezervace. V jednotlivých kapitolách jsou vysvětleny principy těchto metod a popsány specifické procedury pro uchovávání materiálů živočišného a rostlinného původu. cze
dc.format 40 s. cze
dc.format.extent 1738601 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Cryoconservation cze
dc.subject liquid nitrogen cze
dc.subject vitrification cze
dc.subject osmosis cze
dc.subject cryoprotectant cze
dc.subject kryoprezervace cze
dc.subject kapalný dusík cze
dc.subject vitrifikace cze
dc.subject osmóza cze
dc.subject kryoprotektant cze
dc.title Uchovávání biologických materiálů při nízkých teplotách cze
dc.title.alternative Cryopreservation of biological materials eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on methods of conservation of biological materials at low temperatures and issues that may occur during cryopreservation. In each chapter principles of these methods are explained. Specific procedures of a storage of animal and plant materials are described. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32484 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce2. Diskuze posudku vedoucího bakalářské práce 3. Student zodpověděl vaechny dotazy a připomínky k bakalářské práci cze
dc.identifier.stag 27461 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account