Ischemická choroba srdeční a současné možnosti léčby

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mužáková, Vladimíra cze
dc.contributor.author Mikešová, Veronika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:46Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:46Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61320
dc.description.abstract V této bakalářské práci je uveden mechanismus rozvoje zánětlivé reakce procesu aterosklerózy vedoucí ke kardiovaskulárnímu onemocnění. Popisuje významné rizikové faktory způsobující tvorbu i rozvoj ischemické choroby srdeční. V současnosti je léčba realizována nejčastěji implantací koronárního stentu. Velký úspěch je spojován s lékovými stenty nejnovějších materiálů a biologicky rozložitelnými, které se staly dalším pokrokem v léčbě akutního infarktu myokardu. cze
dc.format 52 s. cze
dc.format.extent 1337166 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Ischemic heart disease cze
dc.subject atherosclerosis cze
dc.subject inflammatory cze
dc.subject lipoproteins cze
dc.subject drug eluting stents cze
dc.subject biodegradable stents cze
dc.subject ischemická choroba srdeční cze
dc.subject ateroskleróza cze
dc.subject zánět cze
dc.subject lipoproteiny cze
dc.subject lékové stenty cze
dc.subject biodegradabilní stenty cze
dc.title Ischemická choroba srdeční a současné možnosti léčby cze
dc.title.alternative Ischemic heart disease and current possibilities of treatment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis introduces a mechanism of inflammatory reaction of the atherosclerosis process leading to a cardiovascular disease. It describes significant risk factors causing both origin and growth of the ischemic heart disease. In most cases, the treatment is currently carried out by implantation of the coronary stent. A great deal of success has been associated with drug eluting stent of the latest materials and biodegradable stents, which contributed to the progress in an acute myocardial infarction treatment. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32430 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27450 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account