Syfilis: laboratorní diagnostika a terapie

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sleha, Radek cze
dc.contributor.author Čermáková, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:44Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:44Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61317
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá bakterií Treponema pallidum, která je původcem syfilis, sexuálně přenosného onemocnění. Pozornost je věnována charakterizaci bakterie, kdy jsou uvedeny informace o její taxonomii, morfologii a patogenezi. V práci jsou také shrnuty dostupné informace o výskytu a onemocnění, která uvedené agens způsobuje. Současně jsou zmíněny postupy laboratorní diagnostiky, možnosti terapie a prevence. cze
dc.format 61 s. cze
dc.format.extent 1468518 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Treponema pallidum cze
dc.subject syphilis cze
dc.subject laboratory diagnosis cze
dc.subject therapy and prevention cze
dc.subject syfilis cze
dc.subject laboratorní diagnostika cze
dc.subject terapie cze
dc.subject prevence cze
dc.title Syfilis: laboratorní diagnostika a terapie cze
dc.title.alternative Syphilis: laboratory diagnosis and therapy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with bacteria Treponema pallidum, which is the causative agent of syphilis, sexually transmitted disease. Attention is paid to the characteristics bacteria which provides information on the taxonomy, morphology and pathogenesis. This work summarizes available information on diseases caused by this bacterium. Thesis also mentions the method of identification, therapy and prevention. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32416 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27434 cze
dc.date.embargo 2035-07-03 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account