Kapavka: laboratorní diagnostika a terapie.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Sleha, Radek cze
dc.contributor.author Csánová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:43Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:43Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61316
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá bakterií, která postihuje výhradně člověka, Neisseria gonorrhoeae. Tento patogen způsobuje sexuálně přenosné onemocnění, kapavku. V práci byla věnována pozornost seznámení se s původcem onemocnění, klinickým projevům a dále diagnostice, terapii a prevenci kapavky. cze
dc.format 45 s. cze
dc.format.extent 1081344 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Neisseria gonorrhoeae cze
dc.subject virulence factors cze
dc.subject gonorrhea cze
dc.subject therapy cze
dc.subject diagnostics cze
dc.subject kapavka cze
dc.subject faktory virulence cze
dc.subject diagnostika cze
dc.subject léčba cze
dc.title Kapavka: laboratorní diagnostika a terapie. cze
dc.title.alternative Gonorrhea: laboratory diagnosis and therapy. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with pathogenic bacteria which affects only humans, Neisseria gonorrhoeae. This pathogen causes the sexually transmitted disease gonorrhea. The work was given to the familiarization with the originator of this disease, clinical manifestations and further diagnosis, therapy and prevention of gonorrhea. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32417 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27433 cze
dc.date.embargo 2035-07-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account