Membránové struktury erytrocytu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš cze
dc.contributor.author Platková, Marie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:41Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61314
dc.description.abstract Tato práce je věnována membránovým strukturám erytrocytu. Zabývá se jak obecným uspořádáním membrány, tak i popisem jednotlivých částí a následně jejich strukturou a funkcí. Práce je především zaměřena na membránové proteiny. Závěr práce je věnován onemocněním, která vznikají v důsledku porušení integrity membrány. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 1948436 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject Membrane cze
dc.subject red blood cell cze
dc.subject membrane proteins cze
dc.subject membrane dysfunction cze
dc.subject membrána cze
dc.subject erytrocyt cze
dc.subject membránové proteiny cze
dc.subject poruchy membrány cze
dc.title Membránové struktury erytrocytu cze
dc.title.alternative The structure of the red blood cell membrane eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is focused on description of membrane structure of the red blood cell. It deals with the basic structure of the membrane and on the other hand with describing individual parts of membrane, their structure and function, especially with respect to membrane proteins. The final part is dedicated to diseases, which are caused by disruption of the membrane. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32425 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27409 cze
dc.date.embargo 2035-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account