Čeleď Campylobacteraceae a rezistence k antibiotikům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šilha, David cze
dc.contributor.author Dominiková, Simona
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:37Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:37Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61312
dc.description.abstract Tato práce seznamuje čtenáře o základní charakteristice čeledi Campylobacteraceae, o výskytu, kultivaci, diagnostice, patogenitě a o různých vlivech působících z prostředí. Zároveň se zabývá i onemocněním zvaným kampylobakterióza, jejími příznaky, léčbou a prevencí. Dále popisuje jednotlivé třídy antibiotik a konkrétní příklady antibiotik a bakterií, které jsou na ně citlivé. V poslední části se věnuje rezistenci bakterií čeledi Campylobacteraceae k jednotlivým třídám antibiotik, popisuje zde mechanismy účinku rezistence. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1822520 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Campylobacter cze
dc.subject Arcobacter cze
dc.subject campylobacteriosis cze
dc.subject antibiotics cze
dc.subject resistance to antibiotics cze
dc.subject kampylobakterióza cze
dc.subject antibiotika cze
dc.subject rezistence cze
dc.title Čeleď Campylobacteraceae a rezistence k antibiotikům cze
dc.title.alternative The family Campylobacteraceae and resistance to antibiotics eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work introduces the reader to the basic characteristics of family Campylobacteraceae, occurrence, cultivation, diagnosis, and pathogenicity of different influences experienced of the environment. At the same time I also deal with a disease called campylobacteriosis, its symptoms, treatment and prevention. It also describes various classes of antibiotics, and specific examples of antibiotics and bacteria which are susceptible to them. The last section is devoted to the family Campylobacteraceae bacterial resistance to individual classes of antibiotics, I describe the mechanisms of action of resistance. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32464 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 27395 cze
dc.date.embargo 2035-07-10 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account