Marfanův syndrom

Show simple item record

dc.contributor.advisor Pejchalová, Marcela cze
dc.contributor.author Petira, Filip
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:32Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:32Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61307
dc.description.abstract Práce je zaměřena na autosomálně dominantní onemocnění nazvané Marfanův syndrom. V této práci se budu věnovat projevům jak fyzickým, tak i ve struktuře molekuly DNA, které Marfanův syndrom způsobuje. Dále různým variantám tohoto onemocnění, principům stanovení diagnózy, výskytu v ČR a také, které slavné osobnosti našich dějin byly touto chorobou postiženy. cze
dc.format 51 s. cze
dc.format.extent 1194263 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Marfan syndrome cze
dc.subject fibrillin 1 cze
dc.subject FBN1 cze
dc.subject aortic dilatation cze
dc.subject aortic disection cze
dc.subject ectopia lentis cze
dc.subject arachnodacyly cze
dc.subject Marfanův syndrom cze
dc.subject aortální dilatace cze
dc.subject ektopie oční čočky cze
dc.subject arachnodaktylie cze
dc.title Marfanův syndrom cze
dc.title.alternative Marfan syndrome eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Work is focused on autosomal dominant disease called Marfan syndrome. In this work I will discuss of phisical and structural manifest in DNA that causes Marfan syndrome. Also is focused on the different variations of this disease, the principles of diagnosis, the incidence in ČR and also which famous personalities in our history have been affected by this disease. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32434 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Student zodpověděl vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 26986 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account