Studium degradace polydioxanového vlákna určeného pro výrobu stentů do gastrointestinálního traktu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Mistrík, Jan cze
dc.contributor.author Nunvářová, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:30Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:30Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61304
dc.description.abstract Tato práce se zabývá studiem vlastností a posouzením jejich změn během hydrolytické degradace bioabsorbovatelného polydioxanového vlákna, používaného na výrobu stentů do gastrointestinálního traktu. Parametry významné pro proces degradace byly charakterizovány pomocí diferenciální srovnávací kalorimetrie, rentgenové difrakce, infračervené elipsometrie a měřením mechanických vlastností. Z degradační studie bylo zjištěno, že se během devíti týdnů za nastavených podmínek degradace vlastnosti polydioxanového vlákna významně nemění. Stupeň krystalinity stanovený diferenční srovnávací kalorimetrií se pohyboval v rozmezí 55-60 %, stupeň krystalinity z rentgenové difrakce vycházel v rozmezí 62-65 % a mez pevnosti v tahu klesala od 105-82 MPa. cze
dc.format 57 s. cze
dc.format.extent 2757574 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject biodegradable polymers cze
dc.subject polydioxanone cze
dc.subject hydrolytic degradation cze
dc.subject differential scanning calorimetry cze
dc.subject mechanical properties cze
dc.subject biodegradabilní polymery cze
dc.subject polydioxanon cze
dc.subject hydrolytická degradace cze
dc.subject diferenční srovnávací kalorimetrie cze
dc.subject mechanické vlastnosti cze
dc.title Studium degradace polydioxanového vlákna určeného pro výrobu stentů do gastrointestinálního traktu cze
dc.title.alternative Degradation of polydioxanone fiber used for gastrointestinal stent fabrication eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work deals with study of properties and evaluation of changes hydrolytically degraded bioabsorbable polydioxanone fiber used for gastrointestinal stent fabrication. Important parameters for degradation process were analyzed with the use of differential scanning calorimetry, wide-angle X-ray diffraction, infrared ellipsometry and mechanical testing. There were no signifiant changes to the properties of the polydioxanone fiber under specific conditions during nine weeks of the degradation study. The crystallinity determinated by differential scanning calorimetry ranged from 55 to 60 %, the crystallinity determinated by wide-angle X-ray diffraction ranged from 62 to 65 % and the tensile breaking load decreased from 105 to 82 MPa. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32461 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Student seznámil komisy se svojí bakalářskou prací.Byl přečten posudek BP. Student reagoval na vaechny otázky. cze
dc.identifier.stag 26939 cze
dc.date.embargo 2035-07-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account