Význam a možnosti stanovení fytohormonů v přírodních matricích

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stočes, Matěj cze
dc.contributor.author Břeský, Šimon
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:28Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61302
dc.description.abstract Tato bakalářská je věnována problematice rostlinných hormonů. První část poskytuje stručný přehled přírodních rostlinných hormonů i jejich méně známých syntetických analogů a popisuje jejich (bio)chemické a fyzikální vlastnosti i mechanismy jejich biologických účinků. Druhá část práce obsahuje ucelený přehled možností analytického stanovení rostlinných hormonů s důrazem na elektroanalytické metody. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 1061809 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject analytical chemistry cze
dc.subject eletcroanalysis cze
dc.subject electrochemistry cze
dc.subject phytohormones cze
dc.subject plant hormones cze
dc.subject biochemistry cze
dc.subject fytohormony cze
dc.subject elektroanalýza cze
dc.subject elektrochemie cze
dc.subject rostlinné hormony cze
dc.subject biochemie cze
dc.title Význam a možnosti stanovení fytohormonů v přírodních matricích cze
dc.title.alternative Plant hormones - their importance and possibilities of determination in natural matrices eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with problematic of natural plant hormones (phytohormones). The first part provides list of phytohormones as well as their less known synthetic analogues, furthermore describes their basic (bio)chemical and physical properties, and mechanism of their biochemical actions. The other part contains an overview of their analytical determination with main emphasis on electrochanalytical methods. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32467 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence Student seznámil komisy se svojí bakalářskou prací.Byl přečten posudek BP. Student reagoval na vaechny otázky. cze
dc.identifier.stag 26692 cze
dc.date.embargo 2035-07-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account