Mikrobiologie kosmetických výrobků

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vytřasová, Jarmila cze
dc.contributor.author Šromová, Zuzana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:11Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61287
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá mikrobiologií kosmetických výrobků. Obsahuje rozdělení a definici kosmetického výrobku, zabývá se také historií a zdravotní nezávadností kosmetických výrobků a jejich surovin, včetně přírodní kosmetiky. Není opomenuta bezpečnost kosmetických výrobků a hodnocení bezpečnosti kosmetických výrobků se zaměřením na jejich možnou toxicitu. Hlavní část je věnována způsobům kontaminace kosmetických výrobků různými druhy mikroorganismů. Důraz je kladen na přehledný výčet nejdůležitějších rodů mikroorganismů kontaminujících kosmetické výrobky, doplněný vždy o názorný obrázek. V závěru je pozornost věnována použití konzervačních látek a možnostech vyšetření kosmetických výrobků. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 1211206 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Cosmetic products cze
dc.subject microorganisms cze
dc.subject contamination cze
dc.subject preservatives cze
dc.subject diagnostic methods cze
dc.subject kosmetický výrobek c
dc.subject mikroorganismy cze
dc.subject kontaminace cze
dc.subject konzervační látky cze
dc.subject vyšetřovací metody cze
dc.title Mikrobiologie kosmetických výrobků cze
dc.title.alternative Microbiology of cosmetic products eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor's work deals with microbiology of cosmetic products. A literature search work includes the distribution and the definition of cosmetic product, it also deals with the history and wholesomeness of cosmetic products and their ingredients, including natural cosmetics.The safety and evaluation of cosmetics product is not omitted, above that, there is also a part focused on possible toxicity of cosmetics product. Main part is dedicated to contamination ways of cosmetic produts by different types of microorganisms. Emphasis is on the clearly arranged enumeration of the most important genera of microorganisms contaminating cosmetic products, always accompanied by a graphic image. In the conclusion, there is attention paid to the use of preservatives and the possibilities of cosmetic products testing. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32471 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce.<br>3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 24261 cze
dc.date.embargo 2035-07-13 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account