Show simple item record

dc.contributor.advisor Roušar, Tomáš cze
dc.contributor.author Strnadová, Zdeňka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:10Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:10Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61286
dc.description.abstract Cílem této bakalářské práce je popis funkce hormonu oxytocinu v organismu člověka. Tato práce je kompilována z původních studií prováděných na savcích, např. hraboších, ale i na člověku samotném v oblastech sociálně behaviorálního chování, kde je žřejmá spojitost oxytocinu s mateřskými pudy. Hlavní funkcí hormonu oxytocinu je účast při porodu a laktaci. Hladina oxytocinu je však také spojována se změnami mateřského chování a péčí o dítě, stresem, agresí, důvěřivostí, schopností si zapamatovat obličeje jiných lidí a dále s psychickými poruchami autistického spektra. cze
dc.format 42 s. cze
dc.format.extent 1229682 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject oxytocin cze
dc.subject maternal behavior cze
dc.subject oxytocin receptors cze
dc.subject singlenucleotid polymorphism cze
dc.subject receptory oxytocinu cze
dc.subject mateřské chování cze
dc.subject jednonukleotidový polymorfismus cze
dc.title Oxytocin cze
dc.title.alternative The oxytocin eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is focused on the function of hormone oxytocin in the human body. This work was compiled from original studies realized on ammals (mostly of voles), but also humans studies on social behavior, where association with maternal instincts is obvious, were included. The main function of oxytocin is participation in birth and lactation. Level of oxytocin is also associated with changes in maternal behavior and child care, stress, ggression, gullibility, ability to remember other people faces and with autism spectrum mental disorders. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Klinická biologie a chemie cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32475 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 24258 cze
dc.date.embargo 2034-09-08 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account