Extrakce a stanovení kapsaicinoidů

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bajerová, Petra cze
dc.contributor.author Jahodová, Magdaléna
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:33:05Z
dc.date.available 2015-09-27T10:33:05Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61280
dc.description.abstract Práce se zabývá extrakcí a stanovením kapsaicinoidů. První část popisuje kapsaicinoidy, jejich rozdělení a analytické metody. Druhá část se věnuje historii, objevení chilli papriček a jejich využití v gastronomii a medicíně. Na závěr jsou popsány principy jednotlivých extrakčních metod s uvedenými příklady z praxe. cze
dc.format 46 s. cze
dc.format.extent 907901 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject extraction cze
dc.subject capsaicin cze
dc.subject dihydrocapsaicin cze
dc.subject chilli peppers cze
dc.subject Scoville cze
dc.subject kapsaicin cze
dc.subject extrakce cze
dc.subject dihydrokapsaicin cze
dc.subject chilli papričky cze
dc.title Extrakce a stanovení kapsaicinoidů cze
dc.title.alternative Extraction and determination of capsaicinoids eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work deals with an extraction and determination of capsaicinoids. The first part of describes the capsaicinoids, their classification and analytical methods. Second part deals with history, discovery of chilli peppers and their using in gastronomy and pharmaceutical use. Closing part describe a principles different extraction methods containing of example of practice use. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32411 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 23973 cze
dc.date.embargo 2035-07-16 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account