Apolipoprotein E a jeho význam při Alzheimerově chorobě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Jankovičová, Barbora cze
dc.contributor.author Prokopenková, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:55Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:55Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61269
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce je vytvořit ucelený přehled jednotlivých izoforem apolipoproteinu E (ApoE). Popsán je také pravděpodobný vliv jednotlivých izoforem na vznik Alzheimerovy choroby. V neposlední řadě jsou uvedeny i metody stanovení apolipoproteinu E se zaměřením na kvalitativní stanovení pomocí PCR a kvantitativní stanovení pomocí ELISA. Součástí práce je navíc experimentální část, ve které je uveden detailní postup stanovní ApoE pomocí PCR-reverzní hybridizace. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 5848410 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Apolipoprotein E cze
dc.subject Alzheimers disease cze
dc.subject PCR cze
dc.subject ELISA cze
dc.subject Alzheimerova choroba cze
dc.title Apolipoprotein E a jeho význam při Alzheimerově chorobě cze
dc.title.alternative Apolipoprotein E and its role in Alzheimer's disease eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main goal of this work is to create a comprehensive overview of the various isoforms of apolipoprotein E (ApoE). Probable influence of the individual isoforms on the development of Alzheimer's disease is described also. Methods of apolipoprotein E determination focused on qualitative PCR and quantitative determination by ELISA are mentioned too. The work contains in addition experimental part, which gives a detailed description of ApoE determination by PCR-reverse hybridization. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32423 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce. 2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpověděla vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20720 cze
dc.date.embargo 2033-07-19 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account