Tvorba biofilmů u plísní a kvasinek

Show simple item record

dc.contributor.advisor Moťková, Petra cze
dc.contributor.author Myšková, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:53Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:53Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61267
dc.description.abstract Práce je věnovaná schopnosti plísní a kvasinek tvořit biofilm. Popsán je jak pozitivní, tak negativní význam biofilmu - zvláště ve zdravotnictví, kdy vznik biofilmu vede ke komplikacím a následným onemocněním. Dále jsou uvedeny možnosti odstranění biofilmu. cze
dc.format 53 s. cze
dc.format.extent 1657528 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject biofilm cze
dc.subject mold cze
dc.subject yeast cze
dc.subject healthcare cze
dc.subject plísně cze
dc.subject kvasinky cze
dc.subject zdravotnictví cze
dc.title Tvorba biofilmů u plísní a kvasinek cze
dc.title.alternative Biofilm formation in yeasts and molds eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated My bachelor thesis is about abilities of molds and yeasts to create biofilm and the effect of biofilm from positive and negative point of view. This also introduced the biofilm formation in healthcare in connection with diseases. In this thesis you can also find possible solutions for the removal of biofilm. eng
dc.description.department Katedra biologických a biochemických věd cze
dc.thesis.degree-discipline Zdravotní laborant cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32436 cze
dc.thesis.degree-program Speciální chemicko-biologické obory cze
dc.description.defence 1. Prezentace výsledků bakalářské práce.2. Diskuze k posudku vedoucího bakalářské práce. 3. Studentka zodpovědela vaechny dotazy a připomínky k BP. cze
dc.identifier.stag 20669 cze
dc.date.embargo 2035-07-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account