Hodnocení inovací v podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kříž, Radko cze
dc.contributor.author Kubištová, Tereza
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:41Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:41Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61261
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá hodnocením inovací v daném podniku. Teoretická část se zaměřuje na základní pojmy, dělení a vývoj inovací. Práce popisuje základní teorie související s inovacemi a její následné hodnocení pomocí modelů. Praktická část pak vyhodnocuje inovace v konkrétním podniku a navrhuje případná zlepšení. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1915907 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject innovation cze
dc.subject process of innovation cze
dc.subject theory of innovation cze
dc.subject evaluation of innovation cze
dc.subject model for evaluation of innovation cze
dc.subject BCG cze
dc.subject inovace cze
dc.subject inovační proces cze
dc.subject inovační teorie cze
dc.subject hodnocení inovací cze
dc.subject model pro hodnocení inovací cze
dc.title Hodnocení inovací v podniku cze
dc.title.alternative Evaluation of innovations in the company eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with the evaluation of innovations in the company. The theoretical part focuses on the basic concepts, classification and development of innovation. The thesis describes the basic theory related to innovation and its subsequent evaluation by the models. The practical part evaluates innovation in a particular company and proposes possible improvements. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33357 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry svojí práce a zodpověděl na následující otázky: 1. Proč jste si vybrala pro hodnocení inovací metodiku BCG? 2. Seznámila jste již společnost LABETA s výsledky této práce? Zaujala vedení společnosti nějaká část? cze
dc.identifier.stag 25720 cze
dc.date.embargo 2015-08-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account