Problematika managementu zdravotních pojišťoven v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šatera, Karel cze
dc.contributor.author Burešová, Ivana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:40Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61259
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na všeobecný pohled na vedení zdravotnictví v České republice a posouzení managementu Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky. V teoretické části jsou vymezeny základní pojmy, které souvisí se zdravotnictvím a managementem a v praktické části je zhodnocen management VZP ČR a okrajově i hospodaření pomocí výročních zpráv VZP ČR, které jsou veřejně přístupné. cze
dc.format 55 s. cze
dc.format.extent 2012221 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject health eng
dc.subject economics eng
dc.subject management eng
dc.subject General Health Insurance Company eng
dc.subject economy eng
dc.subject zdravotnictví cze
dc.subject ekonomika cze
dc.subject management cze
dc.subject Všeobecná zdravotní pojišťovna cze
dc.subject hospodaření cze
dc.title Problematika managementu zdravotních pojišťoven v ČR cze
dc.title.alternative Management issues of health insurance in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the general view of the management of health care in the Czech Republic and assessment management General Health Insurance Company of the Czech Republic. In the theoretical part the basic concepts related to health management and a practical part evaluates the management VZP ČR and marginally management through annual reports VZP ČR, that are publicly accessible. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany podniku a společnosti cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32169 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka zodpověděla otázky položené vedoucím bakalářské práce, jež zněly:Vysvětlete Vaae třetí opatření pro zlepaení hospodářských výsledků VZP ČR, a to je zefektivnění vymáhaní dluhů, při existenci 100 % přerozdělení příjmů mezi zdravotními pojiaťovnami?Jaký je dle Vaaeho názoru největaí problém managementu VZP ČR, vzhledem k plnění jejich manažérských funkcí?V diskusi byla studentka tázána na způsob sestavování rozpočtu ve zdravotní pojiaťovně, kterou se zabývala. Dále byla tázána na své návrhy v oblasti mzdové regulace. Dalaí otázky směřovaly k vývoji negativního trendu v počtu klientů a k reklamním kampaním zaměřeným na získávání nových klientů. cze
dc.identifier.stag 25617 cze
dc.date.embargo 2015-04-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account