Ekonomická náročnost zásahů proti extremistům

Show simple item record

dc.contributor.advisor Fuka, Jan cze
dc.contributor.author Hájková, Martina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:39Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61258
dc.description.abstract Tato bakalářská práce je zaměřena na ekonomickou náročnost zásahů proti extremismu a terorismu. Jsou zde charakterizováni aktéři bezpečnostní reality působící v ČR, a také některé extremistické skupiny, které působí na území České republiky. Obsahem je prevence a programy v boji proti extremismu. Práce zahrnuje dva zásahy Policie ČR, které se odehrály v letech 2011. Pomocí dostupných zdrojů jsou zde vyčísleny některé oblasti finanční nákladovosti Policie ČR. cze
dc.format 50 s. cze
dc.format.extent 1206147 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject extremism cze
dc.subject terrorism cze
dc.subject prevention cze
dc.subject safety cze
dc.subject security measures cze
dc.subject government cze
dc.subject extremismus cze
dc.subject terorismus cze
dc.subject prevence cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject bezpečnostní složky cze
dc.subject státní správa cze
dc.title Ekonomická náročnost zásahů proti extremistům cze
dc.title.alternative Economic demands of interventions against extremists eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis is focused on the economic performance of the interventions against extremism and terrorism. Here is a description of the actors in the security reality operating in the Czech republic, and also some of the extremist groups operating on the territory of the Czech republic. The content is the prevention and programs in the fight against extremism. The work includes two interventions by the Police of the Czech republic, which took place in 2011. Using the resources available here are displayed some of the financial cost of the Police of the Czech republic. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Veřejná ekonomika a správa: Ekonomika pro kriminalisty a celníky cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33352 cze
dc.thesis.degree-program Hospodářská politika a správa cze
dc.description.defence Jaké jsou současné extremistické/teroristické hrozby pro ČR?V závěru práce hovoříte o prevenci. Jmenujte některé probíhající preventivní programy Policie ČR a popiate je. cze
dc.identifier.stag 25573 cze
dc.date.embargo 2015-04-28 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account