Marketing cestovního ruchu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brychtová, Šárka cze
dc.contributor.author Rosulek, David
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:38Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61257
dc.description.abstract Tato práce se zabývá marketingem cestovního ruchu. Práce se v první kapitole věnuje vymezení základních pojmů cestovního ruchu. V další kapitole popisuje jak stručný celosvětový vznik a vývoj cestovního ruchu, tak vývoj cestovního ruchu v České republice, následuje kapitola, která se věnuje teoretickým aspektům marketingu. Navazující kapitola se zabývá významem cestovního ruchu v České republice. Dále následuje kapitola o postihnutí marketingu cestovního ruchu na konkrétním případu. cze
dc.format 74 s. cze
dc.format.extent 2470187 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce bude přístupná pouze v rámci univerzity od 14.8.2018 cze
dc.subject marketing cze
dc.subject tourism cze
dc.subject marketing for tourism cze
dc.subject development of tourism cze
dc.subject importance of tourism cze
dc.subject Czech Republic cze
dc.subject Bedřichovka cze
dc.subject marketing cze
dc.subject cestovní ruch cze
dc.subject marketing cestovního ruchu cze
dc.subject vývoj cestovního ruchu cze
dc.subject význam cestovního ruchu cze
dc.subject Česká republika cze
dc.title Marketing cestovního ruchu cze
dc.title.alternative Marketing for tourism eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis deals with marketing of tourism. The first chapter defines basic concepts of tourism. The second chapter is devoted to the worldwide formation and development of tourism and tourism and its development in Czech Republic. The next chapter deals with theoretical aspects of marketing. Following chapter is dealing with the importance of tourism in the Czech Republic. The last chapter is about marketing of tourism on the case. eng
dc.description.department Ústav správních a sociálních věd cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Manažerská etika cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33356 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Marketing cestovního ruchuCílem práce je analýza marketingu cestovního ruchu na konkrétním příkladu řeaeného zařízení cestovního ruchu, jeho hodnocení a možné návrhy na zlepaení a inovaci. Otázky k obhajobě: 1) Se změnou bezpečnostní situace ve světě se paradoxně otevírají větaí možnosti pro domácí cestovní ruch. Zkuste prosím říci, jak vidíte využití nových trendů cestovního ruchu z tohoto hlediska?, 2) V závěrečných pasážích doporučujete určitá opatření a návrhy řeaení sledovaného jevu pro společnost Bedřichovka, s. r. o.. Jaké hlavní bariéry pro jejich realizaci existují? cze
dc.identifier.stag 25544 cze
dc.date.embargo 2018-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account