Restaurování a rekonstrukce nástěnných slunečních hodin z rajského dvora Piaristické koleje v Litomyšli

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vojtěchovský, Jan cze
dc.contributor.author Hrinda, Lukáš
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:23Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61249
dc.description.abstract Diplomová práce je rozdělena na praktickou a teoretickou část. Praktická část se věnuje postupu při restaurování části originálu monochromovaného sousoší Panny Marie s anděly z výklenkové kaple ve Vocelově ulici. Navazující teoretická část je zaměřena na zkoumání historických zdrojů a pramenů týkajících se sousoší P. Marie s anděly, umístěné v klasicistní výklenkové kapličce při čp. 292 na nároží ulic Na Valech a Štefánikovy v Kutné Hoře. cze
dc.format 140 s. cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights cze
dc.subject restoration eng
dc.subject Virgin Mary with angels eng
dc.subject Kutna Hora eng
dc.title Restaurování a rekonstrukce nástěnných slunečních hodin z rajského dvora Piaristické koleje v Litomyšli cze
dc.title.alternative Restoration and reconstruction of the wall sundial from the atrium of Piarist college of Litomyšll eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Bartůňková, Lucie cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The thesis is divided into practical and theoretical part. The practical part deals with restoration procedure of the original monolychrome sculpture of the Virgin Mary with Angels from the niche chapel of Vocelova street. Following theoretical part focuses on the research of historical sources and origins related to the sculpture of the Virgin Mary with angels, placed in a classicist niche chapel at No. 292 on the corner of Na Valech and Štefánikova street in Kutna Hora. eng
dc.description.department Ateliér restaurování malby a sgrafita cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace nástěnné malby, sochařských děl a povrchů architektury cze
dc.thesis.degree-name MgA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32928 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 25220 cze
dc.date.embargo 2015-08-26 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account