Zpracování odpadních vod elektrodialýzou

Show simple item record

dc.contributor.advisor Palatý, Zdeněk cze
dc.contributor.author Wagnerová, Aneta
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:12Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:12Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61245
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce s názvem Zpracování odpadních vod elektrodialýzou je popsat metody zpracování odpadních vod a tím získat čistou vodu. První část práce se zabývá stručnou charakteristikou odpadních vod a jejich rozdělením. V druhé části se práce zabývá membránovými technologiemi, principem a hlavními aplikacemi elektrodialýzy. Poslední část práce je zaměřena přímo na zpracování odpadních vod elektrodialýzou a zhodnocením získaných informací. cze
dc.format 36 s. cze
dc.format.extent 1081679 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Waste water cze
dc.subject membrane technology cze
dc.subject electrodialysis cze
dc.subject odpadní vody cze
dc.subject membránové procesy cze
dc.subject elektrodialýza cze
dc.title Zpracování odpadních vod elektrodialýzou cze
dc.title.alternative Treatment of wastewater by electrodialysis eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this bachelor work called Treatment of wastewater by electrodialysis is to describe methods of wastewater treatment and thereby obtain clean water. The first part deals with the brief characteristics of wastewater and their distribution. The second part of the thesis deals with the membrane technology, the principles and applications of electrodialysis. The last part is aimed directly at the wastewater treatment by electrodialysis and evaluating the information obtained. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32813 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Pojem membránové separace, terminologie. Rozdělení membránových procesů. Kombinované membránové procesy. cze
dc.identifier.stag 23949 cze
dc.date.embargo 2035-07-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account