Monitorování požárů pomocí dat dálkového průzkumu Země

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brunclík, Tomáš cze
dc.contributor.author Voňková, Hana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:11Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:11Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61244
dc.description.abstract Tato bakalářská práce se zabývá monitorováním požárů pomocí dat dálkového průzkumu Země a způsobem vyhodnocení získaných dat. V práci jsou uvedeny příklady některých senzorů a jejich aplikace na detekci lesních požárů. Součástí bakalářské práce je praktická část zaměřena na tuto detekci. cze
dc.format.extent 2097556 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Remotesensing cze
dc.subject assessmentof data cze
dc.subject GIS cze
dc.subject classificationoffires cze
dc.subject detectionofforestfiresusing NOAA cze
dc.title Monitorování požárů pomocí dat dálkového průzkumu Země cze
dc.title.alternative Monitoring fires using remote sensing data eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated ThisBachelor Thesis deals with the monitoring fires using remote sensing data and the manner of evaluation of the data obtained. The Thesis oves examples of some sensors and thein application to the detection of forest fires. The Thesis includes the practical part focused on this detection eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33120
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence \par{Posluchačka sezn{á}mila komisi s obsahem sv{é} bakal{á}řsk{é} pr{á}ce a n{á}sledně zodpověděla dotazy členů komise. Co je to z{á}suvn{ý} model? Možnost využit{í} sledov{á}n{í} pož{á}rů v re{á}ln{é}m čase. Velikost pož{á}ru, kter{ý} se d{á} monitorovat pomoc{í} d{á}lkov{é}ho průzkumu Země. Tři druhy pož{á}ru, kter{ý} je nejnebezpečněj{š}{í}? Jak často přel{é}taj{í} družice nad Českou republikou?\par} cze
dc.identifier.stag 23937 cze
dc.date.embargo 2035-07-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account