Možnosti stanovení herbicidu glyfosátu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bandžuchová, Lenka cze
dc.contributor.author Maňáková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:32:10Z
dc.date.available 2015-09-27T10:32:10Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61243
dc.description.abstract Glyfosát je celosvětově nejpoužívanější pesticid. Dlouhou dobu byl považován za mírně nebo úplně netoxický, ale v současné době je hojně diskutována jeho karcinogenita (v roce 2015 zařazen na seznam karcinogenů). Tato bakalářská práce je věnována různým analytickým metodám stanovení herbicidu glyfosátu a jejich porovnání. Cílem bylo poskytnout ucelený přehled a důkladně popsat, alespoň jednu z vybraných technik. cze
dc.format 44 s. cze
dc.format.extent 961431 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject Pesticides cze
dc.subject herbicides cze
dc.subject glyphosate cze
dc.subject determination cze
dc.subject pesticidy cze
dc.subject herbicidy cze
dc.subject glyfosát cze
dc.subject stanovení cze
dc.title Možnosti stanovení herbicidu glyfosátu cze
dc.title.alternative The possibilitie of herbicide glyphosate determination eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Glyphosate is the most world-wide applied pesticide in general. For a long time, it was considered as a mildly or almost non-toxic, but recently its carcinogenicity is widely discussed (it was add to the list of carcinogens in 2015). This bachelor thesis is devoted to the determination of the herbicide glyphosate. It also compares different analytical techniques and brings comprehensive overview of this issue. Besides the overview, the aim of the thesis is to describe more in detail one of the used analytical method. eng
dc.description.department Ústav environmentálního a chemického inženýrství cze
dc.thesis.degree-discipline Management ochrany životního prostředí cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32814 cze
dc.thesis.degree-program Ekologie a ochrana životního prostředí cze
dc.description.defence Posluchačka seznámila komisi s obsahem své bakalářské práce a následně zodpověděla dotazy členů komise. Omezení využití glyfosátu. Analytické metody, stabilita glyfosátu v přírodě. Nejvhodnějaí metoda pro stanovení glyfosátu v laboratoři. cze
dc.identifier.stag 23665 cze
dc.date.embargo 2035-07-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account