Tvorba interaktivní mapy dopravních nehod

Show simple item record

dc.contributor.advisor Panuš, Jan cze
dc.contributor.author Špaček, Jaromír
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:28Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:28Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61230
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá tvorbou interaktivní mapy dopravních nehod pro Pardubický kraj za rok 2011. Teoretická část se zabývá popisem značkovacího jazyka HTML a kaskádových stylů CSS, programovacích jazyků JavaScript a PHP a knihovnou jQuery. Také vysvětlením tvorby mapy pomocí Google Maps JavaScript API. Praktická část se věnuje popisu samotného průběhu vytvoření interaktivní mapy, jejímu rozhraní a grafickému vyhodnocení výstupů mapy. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 3296185 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject interactive maps cze
dc.subject google maps javascript api cze
dc.subject traffic accidents cze
dc.subject interaktivní mapy cze
dc.subject dopravní nehody cze
dc.title Tvorba interaktivní mapy dopravních nehod cze
dc.title.alternative Creation of an interactive map of traffic accidents eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis deals with the creation of an interactive map of traffic accidents in Pardubice region in 2011. The theoretical part of the thesis describes markup language HTML, cascading style sheets CSS, programming languages JavaScript and PHP and jQuery library. It also explain the creation of the map with the aid of Google Maps JavaScript API. The practical part describes the process of creation itself, its interface and graphical evaluation of map outputs. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33140 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na téma Tvorba interaktivní mapy dopravních nehod.<br>Komise položila následující otázky:<br>Jaký topografický podklad byl použit ve vaaí práci? Jaké kartografické vyjadřovací prostředky byly použity? Jaká byla použita generalizace?<br>Student na otázky odpovídal. cze
dc.identifier.stag 26562 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account