Internetová identita, jako možná překážka budoucího zaměstnání

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kopáčková, Hana cze
dc.contributor.author Špicová, Terézia
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:25Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:25Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61227
dc.description.abstract Bakalářská práce je zaměřena na pochopení základní problematiky internetové identity ve spojení s budoucím zaměstnáním. V první části jsou vysvětleny základní pojmy týkající se internetové identity. Následující část obsahuje metody výběru zaměstnanců a získávání informací o uchazečích o práci. V závěrečné části je vypracovaná případová studie, ve které by studenti mohli najít inspiraci, jakým způsobem své digitální stopy rozvíjet v pozitivním světle. Tištěná práce je doplněna o DVD-R s vytvořeným videem. cze
dc.format 41 s. cze
dc.format.extent 1320244 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject Internet identity cze
dc.subject digital reputation cze
dc.subject digital footprint cze
dc.subject pre-employment screening cze
dc.subject social network cze
dc.subject case study cze
dc.subject internetová identita cze
dc.subject digitální reputace cze
dc.subject digitální stopy cze
dc.subject předvýběr zaměstnanců cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject případové studie cze
dc.title Internetová identita, jako možná překážka budoucího zaměstnání cze
dc.title.alternative Internet identity, as a possible obstacle for the future employment eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Bachelor thesis is focused on understanding the basic issues of the internet identity in connection with future employment. The first part explains basic concepts related to internet identity. The following section provides methods for selecting staff and obtaining information about job seekers. The final part is elaborated case study where students could find inspiration how their digital footprint develop in a positive light. Printed work is complemented by created video on DVD-R. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32245 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka obeznámila komisi s výsledky své bakalářské práce, kterou zpracovávala na téma Internetová identita, jako možná překážka budoucího zaměstnání. Cílem práce bylo identifikovat problémy spojené s aktivitami na internetu a zanecháváním digitálních stop.<br>Při obhajobě studentka zodpověděla položené otázky: Vysvětlete negativní a pozitivní stopy ve Vaaí práci. Jaké kategorie obsahují negativní stopy a jak jste je stanovila? Z jakých zdrojů jste čerpala?  cze
dc.identifier.stag 26372 cze
dc.date.embargo 2015-04-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account