Bezpečnostní politika firmy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Petr, Pavel cze
dc.contributor.author Rohal, Jiří
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:24Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61226
dc.description.abstract Tato práce má za účel přiblížit problematiku řízení fyzické bezpečnosti v zabezpečených oblastech fiktivní firmy dle ČSN ISO/IEC 27001. Práce je rozdělena do několika hlavních kapitol, a to do bezpečnosti oblasti, bezpečnosti zařízení, lidských zdrojů a řízení kontinuity informačních systémů. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1077286 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject safety zone cze
dc.subject protection cze
dc.subject control cze
dc.subject bezpečnost cze
dc.subject zóna cze
dc.subject ochrana cze
dc.subject kontrola cze
dc.title Bezpečnostní politika firmy cze
dc.title.alternative Corporate security policy eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work has the purpose to approach the problem of management of physical security in secure areas in the fictive company according to ČSN ISO/IEC 27001.This work is divided into several chapters, namely in the area of safety, security equipment, human resources and business continuity management information systems. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33137 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací na téma Bezpečnostní politika firmy.<br>Autor práce v průběhu obhajoby zodpověděl následující položené otázky: Objasněte význam obrázků 7 a 9 ve Vaaí bakalářské práci. Jakým způsoben lze řeait ekonomickou efektivnost jednotlivých opatření? Je v rámci Vaaí práce vytvořen nějaký dokument, směrnice nebo postup např. pro zaměstnance firmy? Jak lze zvýait konkurenceschopnost?<br>  cze
dc.identifier.stag 26123 cze
dc.date.embargo 2015-08-15 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account