Bezpečný přenos dat ve firmě a ve státní správě

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Martin cze
dc.contributor.author Džbánková, Věra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:23Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:23Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61224
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit pro pochopení toho, jak mají jednotlivé firmy zabezpečit svůj informační systém. Tudíž bude sloužit studentům jako návod k tomu jak firmu správně a účelně zabezpečit. V této práci studenti zjistí, že před vlastním návrhem nějakého zabezpečení je důležité vědět, co firma dělá, jaký má informační systém, jaká ji hrozí rizika při přenosu a ukládání dat a především jaké informace jsou pro ni prioritní k utajení. Velkou roli zde také hrají pořizovací a provozní náklady na zvolená řešení zabezpečení informačního systému. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1144779 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject computer networks cze
dc.subject data storage cze
dc.subject data boxes cze
dc.subject hacker attacks cze
dc.subject classification of information cze
dc.subject case studies cze
dc.subject počítačové sítě cze
dc.subject ukládání dat cze
dc.subject datové schránky cze
dc.subject hackerské útoky cze
dc.subject klasifikace informací cze
dc.subject případové studie cze
dc.title Bezpečný přenos dat ve firmě a ve státní správě cze
dc.title.alternative Secure data transfer in a company and in the state administration eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work will serve for understanding how individual companies have to secure their information systems. Therefore it will serve students as a guide how to ensure properly and efficiently the company. In this work the students will find that prior to any draft of security it is important to know what the company does, what the information system is, what risks threaten during transmission and storage of data, and especially what information is the priority for its classification. A major role is also played by acquisition and operating costs of the chosen security solution for information system. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informační a bezpečnostní systémy cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33127 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka obeznámila komisi s výsledky své bakalářské práce, kterou zpracovávala na téma Bezpečný přenos dat ve firmě a ve státní správě. Při obhajobě studentka zodpověděla položené otázky:Na slide 7 jste měla vytvoření blacklistu - jak byste konkrétní black list vytvářela? Jaký je rozdíl mezi blacklistem a odfiltrováním nebezpečných znaků? Ve své práci hodnotíte rizika, je správně uvedeno v tabulce Vaaí prezentace druh rizika a návrh řeaení? cze
dc.identifier.stag 25878 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account