Možnosti outsourcingu základních IT služeb

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Martin cze
dc.contributor.author Motyčková, Michaela
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:22Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61223
dc.description.abstract Tato práce bude sloužit firmám jako příručka k outsourcingu základních IT služeb. Čtenářovi vysvětlí jednotlivé druhy outsourcingu a jeho výhody a rizika, aby mohl správně určit, zda je pro daný podnik outsourcing vhodný či ne. Příručka upozorní na činnosti, na které by se nemělo zapomenout před začátkem outsourcingového procesu a pomůže se zorientovat v IT službách, které dnešní trh nabízí. Pomocí praktického příkladu provede čtenáře všemi kroky outsourcingového procesu a přiloženým souborem umožní nahlédnout do rozhodovacího procesu, který vede k výběru nejvhodnějšího poskytovatele vybrané služby. cze
dc.format 58 s. cze
dc.format.extent 2046249 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject outsourcing cze
dc.subject IT services cze
dc.subject handbook cze
dc.subject decision-making process cze
dc.subject request for proposal cze
dc.subject contracts cze
dc.subject IT služby cze
dc.subject příručka cze
dc.subject rozhodovací proces cze
dc.subject poptávka cze
dc.subject smlouvy cze
dc.title Možnosti outsourcingu základních IT služeb cze
dc.title.alternative Possibility of the outsourcing of basic IT services eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is supposed to serve to companies as a handbook for the outsourcing of basic IT services. This study explains particular kinds of the outsourcing as well as its advantages and drawbacks. So that it would be easy for a reader to recognize which company is suitable for outsourcing. This manual underlines important activities that should be done before starting outsourcing process and helps to familiarize with IT services that current market offers. This piece of work shows all the working procedures step by step using a practical example and it enables readers to look into decision-making process which leads to selection of the most proper provider of a selected service. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33141 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila komisi výsledky bakalářské práce. Studentka definovala cíl, postup řeaení a prezentovala výstupy své práce.  Na otázky odpovídala pohotově:Vaae firma byla virtuální nebo skutečná? Je součástí vaaí práce příručka, jak máte uvedeno v zadávacím listu? Bude to fungovat stejně pro firmu i pro orgány veřejné správy? Jsou firmy uvedené ve Vaaí práci fiktivní? Co znamená kritérium pravidelnost návatěv a jak jste ho ohodnotila? Na slide 6 v prezentaci máte uvedený postup řeaení - ve druhém bodě máte uvedeno výběr dodavatele a ve třetím bodě máte sepsání poptávky, je to tak správně? Na slide 7 Vaaí prezentace je uvedeno 40 ks počítačů a žádný server - nebylo by vhodné server mít? cze
dc.identifier.stag 25875 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account