Dlouhodobé ukládání dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Novák, Martin cze
dc.contributor.author Vávra, Martin
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:22Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:22Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61222
dc.description.abstract Tato práce je věnována problematice dlouhodobého ukládání dat. V teoretické části jsou vysvětleny důvody, kvůli kterým je nutné data ukládat a zálohovat. Dále je popisováno, jaký software a hardware použít. Představeny jsou také metody, které se používají k dlouhodobému ukládání dat. Praktická část práce je věnována návrhu na řešení ukládání dat pro společnost Foxlink. cze
dc.format 37 s. cze
dc.format.extent 1616429 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject storage cze
dc.subject backup cze
dc.subject data cze
dc.subject hardware cze
dc.subject ukládání cze
dc.subject zálohování cze
dc.subject data cze
dc.subject hardware cze
dc.title Dlouhodobé ukládání dat cze
dc.title.alternative Long-term data storage eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor work is devoted to the issue of long-term data storage. Highlights the advantages and disadvantages of each technology and compares them in terms of demands on the user. It also deals with durability when storing the data in different ways. The practical part is devoted to the design and implementation of storage solutions for the company Foxlink. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32232 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil členy komise se svou bakalářskou prací. Autor se ve své práci zabýval dlouhodobým ukládání dat.<br>Autor práce v průběhu obhajoby zodpověděl následující položené otázky: Kolik dat tedy bude nutné za 10 let ukládat a zálohovat? Nebezpečnost ukládání dat do cloudového úložiatě? V návrhu není uvedena UPS, ani případně alespoň přepěťová ochrana pro server? Máte nějaké srovnání s jinou firmou o dlouhodobém ukládání dat? cze
dc.identifier.stag 25839 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account