Vytvoření internetového obchodu na základě OpenSource Systému Opencart

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kašparová, Miloslava cze
dc.contributor.author Janíček, Daniel
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:19Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61220
dc.description.abstract V mé práci představím výběr větších Open S ource řešení internetových obchodů , jejich základní charakteristiky a využití v ČR a především pak systém Open C art, který jsem zvolil jako základ pro firemní internetový obchod. Hlavní část práce bude věnována představení a modifikaci systému, navržení a zpracování designu celého webu a jeho optimalizace. V závěru se budu věnovat převodu obchodu na webhosting a jeho uvedení do ostrého provozu s následnými technikami pro zvýšení návštěvnosti a konverzí. cze
dc.format 60 s. cze
dc.format.extent 4172146 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject elektronický obchod cze
dc.subject e-shop cze
dc.subject OpenCart cze
dc.subject Open Source internetové obchody cze
dc.subject tvorba internetového obchodu cze
dc.subject electronic commerce eng
dc.subject Open Source e-commerce eng
dc.subject creation of e-commerce eng
dc.title Vytvoření internetového obchodu na základě OpenSource Systému Opencart cze
dc.title.alternative Creating an internet store based on OpenSource System Opencart eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated In my work I will present a selection of larger Open Source solution online stores, their basic characteristics and utilization in the Czech Republic and especially OpenCart system, which I chose as the basis for company's online store. The main part will be concerned on the introduction and modification of the system, design process and design of the entire site and its optimization. In the second half of the thesis I will transfer the store to webhosting and put into operation with subsequent marketing techniques to increase traffic and conversions. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33131 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student prezentoval výsledky své bakalářské práce na téma Vytvoření internetového obchodu na základě Open Source systému OpenCart.<br>Komise položila následující otázky:<br>Jak jsou vyřeaeny právní otázky použití výsledků práce? Podle kterých kritérií byste se rozhodoval při výběru metody vývoje e-shopu?<br>Student na otázky pohotově odpovídal. Komise měla výtky k použitým zdrojům. cze
dc.identifier.stag 25651 cze
dc.date.embargo 2015-06-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account