Elektronická žákovská knížka

Show simple item record

dc.contributor.advisor Hub, Miloslav cze
dc.contributor.author Štroch, Matěj
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:16Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:16Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61215
dc.description.abstract Práce se zabývá problematikou doposud používaných papírových žákovských knížek a porovnává výhody a nevýhody s elektronickými žákovskými knížkami. Dále byl proveden průzkum trhu již existujících elektronických žákovských knížek, zdůvodněn a vytvořen vlastní návrh řešení informačního systému, s použitím nových, moderních metod a trendů v oblasti webových technologií. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 1044311 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject student's book cze
dc.subject information systems cze
dc.subject elementary schools cze
dc.subject middle schools cze
dc.subject classification cze
dc.subject grade cze
dc.subject grades cze
dc.subject žákovská knížka cze
dc.subject informační systémy cze
dc.subject základní školy cze
dc.subject střední školy cze
dc.subject klasifikace cze
dc.subject známky cze
dc.subject prospěch cze
dc.title Elektronická žákovská knížka cze
dc.title.alternative Electronic student book eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The work deals with the previously used paper pupils 'books and compares the advantages and disadvantages of electronic pupils' books. In addition, a survey was conducted of existing electronic market pupils' books, rationale, and created custom design of information system, using new, modern methods and trends in web technologies. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Informatika ve veřejné správě cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32231 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s tématem své bakalářské práce Elektronická žákovská knížka. Komise položila otázky: Proč jste u obr. 1 na str. 16 použil sloupcový graf a nikoliv koláčový? Je to pro střední i základní akoly? Kdo má přístup k žákovské knížce žáka, liaí se prostředí pro jednotlivé uživatele? Jak jste testoval správnost aplikace, testoval jste použitelnost? Student na otázky postupně odpověděl. cze
dc.identifier.stag 22943 cze
dc.date.embargo 2015-04-30 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account