Vizualizace obce Staré Jesenčany a jejího okolí

Show simple item record

dc.contributor.advisor Komárková, Jitka cze
dc.contributor.author Rakusová, Petra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:31:14Z
dc.date.available 2015-09-27T10:31:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61213
dc.description.abstract Cílem bakalářské práce je vizualizace obce Staré Jesenčany a jejího okolí. Samotná vizualizace bude provedena v programu ArcGISfor Desktop na základě dostupných dat s využitím odpovídajících kartografických metod. Jedním z výstupů bude i 3D model obce, k jehož tvorbě bude využit software Google SketchUp. cze
dc.format 49 s. cze
dc.format.extent 4347459 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject visualization cze
dc.subject methods of cartography cze
dc.subject spatial data cze
dc.subject 3D modeling cze
dc.subject tematic cartography OBSAH cze
dc.subject vizualizace cze
dc.subject kartografické metody cze
dc.subject 3D modelování cze
dc.subject prostorová data cze
dc.subject tematická kartografie cze
dc.title Vizualizace obce Staré Jesenčany a jejího okolí cze
dc.title.alternative Visualization of the village Staré Jesenčany and its surroundings eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this thesis is the visualisation of Staré Jesenčany and its surroundings. The visualization will be performed in ArcGIS for Desktop on the basis of available data using. Cartographic methods will be used for the visualization. One of the outcomes will be the model of the village in 3D graphic which will be created in software Google SketchUp. eng
dc.description.department Ústav systémového inženýrství a informatiky cze
dc.thesis.degree-discipline Regionální a informační management cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33136 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka představila téma své bakalářské práce Vizualizace obce Staré Jesenčany a jejího okolí. Otázky komise: Co považujete za nejobtížnějaí problém, který jste musela při návrhu kartografických výstupů řeait? Bude vizualizace online? Proč jste práci dělala, vizualizace je dostupná na internetu jako jsou např. mapy.cz? Na základě jste určila barvy na kartografickém výstupu? Studentka na otázky odpovídala. cze
dc.identifier.stag 22687 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account