Počátky restaurování a péče o obrazové sbírky v Čechách a dílo Václava Bernarda Ambrože (Ambrozi)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Kaše, Jiří cze
dc.contributor.author Sejkorová Kašparová, Věra
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:50Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:50Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61206
dc.description.abstract Práce se okrajově zabývá počátky péče a restaurování o obrazové sbírky v Evropě a českých zemí v období 18. století a podává přehled význačných osobností tohoto oboru. Dále představuje život a působení pozdně barokního malíře Václava Bernarda Ambroziho (18231806), dvorního malíře Marie Terezie, znalce umění, sběratele a restaurátora, jehož tvorba zahrnuje malířský styl pozdního baroka, rokoka i klasicismu. Přesto je odborné povědomí o jeho osobnosti dnes mizivé. Stylově vychází z tvorby Václava Vavřince Reinera, ale také benátského a nizozemského umění, s kterým se mohl seznámit v Nostických sbírkách, které spravoval. Jeho realizace nacházíme především v Praze a okolí (pražské nostické městské paláce, Měšice, či Líbeznice a další). cze
dc.format 272 s. (400 302 znaků) cze
dc.format.extent 21431231 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject restoration eng
dc.subject collecting eng
dc.subject picture gallery eng
dc.subject Václav Bernard Ambrož eng
dc.subject Ambrozi eng
dc.subject wall painting eng
dc.title Počátky restaurování a péče o obrazové sbírky v Čechách a dílo Václava Bernarda Ambrože (Ambrozi) cze
dc.title.alternative Restoration and Care Beginnings of Painting Collections in Bohemia and Work of Václav Bernard Ambrož (Ambrozi) eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Horák, Petr cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated Thesis briefly deals the restoration and the care beginnings of painting collections in Europe and Czech lands in the era of 18th century and gives a summary of famous persons of this domain. Furthermore it presents life and work of the late baroque painter Václav Bernard Ambrozi (18231806), the court painter of Marie Terezie, the connoisseur and the restorer, whose work consists of the late baroque, rococo style and clasicism painting style. He is influenced by V. V. Reiner but also by Venezian and Dutch art. He studied these works in Nostic´s collections, that he used to care for. Firstly we can find his realizations in Praque and its vinicity (Nostic´s civic palaces, Měšice or Líbeznice etc). However knowledge about his professional abilities and personality is minimal today. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl písemné kultury cze
dc.thesis.degree-name MgA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32930 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 29055 cze
dc.date.embargo 2015-08-26 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account