Restaurování suchého pastelu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Čoban, Josef cze
dc.contributor.author Živná, Lucie
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:48Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:48Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (pobočka Litomyšl) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61205
dc.description.abstract Tato práce se zabývá technikou malby suchým pastelem, technologií jeho výroby a jeho historií. Dále pak zpracovává rizika poškození, problematiku restaurování a ukládání děl provedených suchým pastelem. Práce je také doplněna o zhodnocení stavu a způsobu ukládání pastelů ve vybraných sbírkových institucích, přičemž fotografická dokumentace pořízená v těchto institucích slouží k doplnění teoretické části práce. Závěr práce je věnován popisu provedených restaurátorských zásahů na suchých pastelech od Karla Boháčka a Rudolfa Kremličky z majetku Galerie Středočeského kraje v Kutné Hoře. cze
dc.format 173 s. cze
dc.format.extent 9219179 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights bez omezení cze
dc.subject fixative eng
dc.subject paper eng
dc.subject pastel eng
dc.subject deterioration eng
dc.subject conservation eng
dc.subject storage eng
dc.title Restaurování suchého pastelu cze
dc.title.alternative Conservation of dry pastels eng
dc.type diplomová práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis deals with the technique of painting with dry pastels, technology of its manufacture and its history. Furthermore, it deals with the risks of its damage, issues of conservation and storage of works made with dry pastels. In this thesis, there is also an evaluation of the status of pastels and ways of storing pastels in selected collecting institutions. Photographic documentation taken in these institutions is intended to supplement the theoretical part. The conclusion is devoted to a description of conservation carried out on dry pastels by Karel Boháček and Rudolf Kremlička from the property of the Gallery of the Central Bohemian Region in Kutná Hora. eng
dc.description.department Ateliér restaurování papíru, knižní vazby a dokumentů cze
dc.thesis.degree-discipline Restaurování a konzervace děl písemné kultury cze
dc.thesis.degree-name MgA. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta restaurování cze
dc.identifier.signature D32933 cze
dc.thesis.degree-program Výtvarná umění cze
dc.identifier.stag 28583 cze
dc.date.embargo 2015-08-19 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account