Implementace normy ISO 2859 v polygrafickém průmyslu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Němec, Petr cze
dc.contributor.author Šmídová, Eliška
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:39Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:39Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61204
dc.description.abstract Pro kontrolu dokončujícího zpracování produktu existují předepsané technické normy. Pro kontrolu dokončujícího knihařského zpracování se využívá v České republice v polygrafických podnicích vydána norma Česká technická norma ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáním: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii. Používání kontrolních norem je v dnešní době již samozřejmostí pro všechny větší podniky, které si jejich používáním zvyšují i důvěryhodnost mezi zákazníky. Výstupní kontrola produktu se provádí na různých úrovních a v různé náročnosti na kvalitu. Zavedení výstupní kontroly produktu by mělo zabránit externím reklamacím a nespokojenosti zákazníků, zároveň by mělo zvýšit interní druhy reklamací, které po zavedení normy vystoupí ve větší míře na povrch. Po určitém čase by postupně mělo být tomuto druhu reklamací zabráněno, díky získaným zkušenostem. Z detailních dat získaných v polygrafickém podniku se potvrdilo snížení externích reklamací a dočasné zvýšení interních reklamací. Ze statistického vyhodnocení jsou viditelné jasné slabiny podniku, problémové úseky výroby a roční období, které je na množství reklamací kritické. Ze zpracování dotazníku zaslaného do dalších polygrafických podniků není možné odpovědi statisticky a objektivně vyhodnotit pro velmi malý počet získaných odpovědí. cze
dc.format 101 s. cze
dc.format.extent 2517254 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject ISO 2859 standard cze
dc.subject finishing bookbinder processing cze
dc.subject outgoing product inspection cze
dc.subject customer claim cze
dc.subject external claim cze
dc.subject internal claim cze
dc.subject questionnaire cze
dc.subject norma ISO 2859 cze
dc.subject dokončující knihařské zpracování cze
dc.subject výstupní kontrola cze
dc.subject reklamace cze
dc.subject dotazník cze
dc.title Implementace normy ISO 2859 v polygrafickém průmyslu cze
dc.title.alternative Implementation of ISO 2859 standard in printing industry eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Melzer, Vladimír cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated There are standards required for the inspection of the finishing product processing. Czech technical standard "ČSN ISO 2859-1 Statistické přejímky srovnáním: Přejímací plány AQL pro kontrolu každé dávky v sérii" was issued for the inspection of the finishing bookbinder processing. Using the standards for the inspection is nowadays matter of course for all bigger companies. They increase their credibility with using of these standards. Outgoing inspection is done on various levels and in various quality demands. Implementation of the outgoing product inspection should prevent from the external customer claims and customer dissatisfaction; at the same time it should increase the number of the internal claims, which should be more visible after the standard implementation. After some time, these claims should also be prevented, due to the gained experience. From detailed data obtained in one company from the printing industry field, decrease of number of the external customer claims and temporary increase of the internal claims has been confirmed. Also, from the statistic data we can clearly see company weak spots, problematic parts of the production and season which is critical to the number of claims. After the processing of the questionnaire submitted to other compaines from the printing industry field, it is not possible to statistically and objectively evaluate the answers due to the low number of the respondents. Key words: ISO 2859 standard, finishing bookbinder processing, outgoing product inspection, customer claim, external claim, internal claim, questionnaire 7 eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D33391 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence prof. ing. Petr Němec, Ph.D.: Diskutovali jste v CPI Moravia Books pravděpodobný čas potřebný na ustálení a snížení počtu raklamací? Co bylo důvodem malé účasti v dotazníkovém průzkumu? Co bude potřeba udělat pro zvýšení počtu odpovědí? ing. Bohumil Jašúrek, Ph.d.?: Kdy jste rozesílala dotazník? Kolik interních a externích raklamací bylo před a po zavedení normy? cze
dc.identifier.stag 27762 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account