Výběr tiskového zařízení pro výrobu velkoformátové exteriérové reklamy

Show simple item record

dc.contributor.advisor Vališ, Jan cze
dc.contributor.author Třísková, Šárka
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:38Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:38Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61203
dc.description.abstract Úkolem této diplomové práce je určení nejvhodnějšího velkoformátového tiskového zařízení pro exteriérové reklamní tisky, zařízení musí vyhovovat potřebám malé reklamní agentury. Jednotlivá tisková zařízení jsou posuzována z  hlediska formátu a  kvality tisku, pořizovacích a  provozních nákladů, prostorových nároků, z  ekologického hlediska, z  hlediska náročnosti na obsluhu a  potřeby dalšího technologického vybavení, jako např.   odvětrávání provozu. Kvalita tisku je posuzována nejen z  odborné a  technické stránky, ale i  z  pohledu cílové skupiny, které je výsledná reklama určena především. Práce se zabývá možnostmi výroby reklamních produktů aplikovatelných v  exteriéru, proto je její součástí rozbor používaných materiálů, inkoustů a  technologických možností tiskáren. Na základě těchto podkladů je navrženo řešení vhodné pro malou agenturu. cze
dc.format 84 s. cze
dc.format.extent 9373551 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject confrontation large-format printers cze
dc.subject cutting plotter cze
dc.subject exterior applications cze
dc.subject print quality cze
dc.subject velkoformátový tisk cze
dc.subject srovnání tiskáren cze
dc.subject řezací ploter cze
dc.subject exteriérové aplikace cze
dc.subject kvalita tisku cze
dc.title Výběr tiskového zařízení pro výrobu velkoformátové exteriérové reklamy cze
dc.title.alternative Selection of print equipment for the production of large format outdoor advertising eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Hyksa, Pavel cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The target of this work is determining the most appropriate device for large-format printing exterior advertising prints, the equipment have to correspond with needs of a small advertising agency. Single printing facilities are assessed in terms of size and print quality, investment and operational cost, space requirements, from an ecological point of view, in terms of difficulty to operate and the need for further technological equipment, such as ventilation. Print quality is not only assessed from the scientific and technical aspects, but also in terms of the target group, which is final advertising primarily intended. This work deals with the possibilities of producing promotional products applicable in exterior, therefore is a part of the analysis of the materials used, inks and technological options of the printers. On the basis of this background there are suggested solutions suitable for small advertising agency. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32193 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Tomáš Syrový, Ph.D.: Některé tiskárny jsou UV? doc. Ing. Michal Veselý, CSc.: Dochází k deformaci kapky inkoustu za letu? Čím je způsobena deformace kapky? prof. Ing. Petr Kalenda, CSc.: Jaká rouzpouštědla jsou v ekosolventních inkoustech? cze
dc.identifier.stag 27760 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account