Návrh postupu nanášení vrstvy tavného lepidla na skleněné polotovary

Show simple item record

dc.contributor.advisor Držková, Markéta cze
dc.contributor.author Škop, Jan
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:34Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61200
dc.description.abstract Cílem této práce bylo charakterizovat a zhodnotit tiskové techniky vhodné pro aplikaci vrstvy tavného lepidla v tekutém stavu na skleněné polotovary. V teoretické části jsou charakterizována tavná lepidla a tiskové techniky s ohledem na aplikaci tavných lepidel; na konci teoretické části jsou porovnány a je diskutována jejich použitelnost v této aplikaci. V praktické části jsou provedeny tiskové zkoušky pomocí sítotiskové techniky. Tisk byl proveden zvolenými materiály, u kterých byly experimentálně charakterizovány vlastnosti podstatné pro aplikaci sítotiskem. V závěru jsou shrnuty technologie potenciálně vhodné pro nanášení vrstvy tavného lepidla na skleněné polotovary a jsou diskutovány výhody a nevýhody sítotiskové techniky v závislosti na použitém materiálu. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 2297017 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject hot-melt adhesives cze
dc.subject glass chatons cze
dc.subject printing techniques cze
dc.subject screen printing cze
dc.subject tavná lepidla cze
dc.subject skleněné šatony cze
dc.subject tiskové techniky cze
dc.subject sítotisk cze
dc.title Návrh postupu nanášení vrstvy tavného lepidla na skleněné polotovary cze
dc.title.alternative The design of the method of hotmelt adhesive layer deposition on glass stones eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Štyller, Zbyněk cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of this study was to characterize and evaluate appropriate printing techniques for applying a layer of hot-melt adhesive in liquid form on the glass chatons. In the theoretical part there are characterized hot-melt adhesives and printing techniques with regard to the application of hot-melt adhesives. They are compared and thein applicability for given purpose is discussed at the end of the theoretical part. Printing proofs were made by screen printing technique in the practical part of the work. Printing was made with chosen materials, they were experimentally characterized by features relevant to the application screen printing. In conclusion, the technologies potentially suitable for deposition of hot-melt adhesive on glass stones are summarized and advantages and disadvantages of screen printing technique depending on the material used are discussed. Keywords: hot-melt adhesives, glass chatons, printing techniques, screen printing eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32194 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence ing. Jan Vališ, Ph.D.: Proč jste nepoužil poloautotický tisk? Zdrsnění povrchu zlepší jeho smáčení? Na jaký materiál jste prováděl tisk?doc. Ing. Michal Veselý, CSc.: Tloušťka vrstvy lepidla je 100 \recke{mu}m. Je možné takovou vrstvu aplikovat hlubotiskem nebo ink-jetem?prof.Ing. Petr Kalenda, CSc.: Jak se připravuje polyamid 66? cze
dc.identifier.stag 27178 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account