Jazyky pro popis stránky používané v digitálním tisku variabilních dat

Show simple item record

dc.contributor.advisor Držková, Markéta cze
dc.contributor.author Erben, František
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:31Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:31Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61199
dc.description.abstract Hlavním cílem této práce bylo vytvořit ucelený přehled historie a vývoje jazyků pro popis tiskové stránky specializující se na oblast tisku variabilních dat od roku 1980 do roku 2014, včetně jejich popisu a zhodnocení jejich výhod či nevýhod. Tento dokument obsahuje objektivní zhodnocení úspěšnosti jednotlivých jazyků a uvedení pravděpodobných příčin. Vývoj zastoupení jednotlivých jazyků pro popis tiskové stránky byl hodnocen podle poměrného počtu prodaných licencí softwarového produktu určeného pro tisk variabilních dat a dodávaného jednou z vedoucích společností v oboru. cze
dc.format 110 s. cze
dc.format.extent 2087067 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Práce není přístupná cze
dc.subject page description language cze
dc.subject variable data printing cze
dc.subject digital printing cze
dc.subject market share cze
dc.subject jazyk pro popis stránky cze
dc.subject tisk variabilních dat cze
dc.subject digitální tisk cze
dc.subject podíl na trhu cze
dc.title Jazyky pro popis stránky používané v digitálním tisku variabilních dat cze
dc.title.alternative Page description languages used in digital printing of variable data eng
dc.type diplomová práce cze
dc.contributor.referee Frýbert, Miroslav cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The main objective of this work was to create a comprehensive overview of the history and evolution of languages for printer page description, which affect variable data printing business area from 1980 to 2014, including their description and evaluation of their advantages and disadvantages. This document contains an objective evaluation of the success of individual languages and gives causes of success or failure. Evolution of each page description language market share was assessed by the relative number of sold licenses of one of the leading software product designed for variable digital printing area. eng
dc.description.department Katedra polygrafie a fotofyziky cze
dc.thesis.degree-discipline Polygrafie cze
dc.thesis.degree-name Ing. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta chemicko-technologická cze
dc.identifier.signature D32202 cze
dc.thesis.degree-program Polygrafie cze
dc.description.defence doc. Ing. Petr Němec, Ph.D. : Vysvětlete pojem interpretační programovací jazyky. Vysvětlete principiální rozdíly mezi postscriptem, EPS a PDF formátem. prof. Ing. Michal Čeppan, CSc.: Co je to čitelnost formátu pro člověka? Z jakého hlediska jste ji hodnotil? Jakou metodikou jste hodnotil jednotlivé jazyky? ing. Tomáš Syrový, Ph.D.: Existují alternativy pro PDF formát? cze
dc.identifier.stag 27177 cze
dc.date.embargo 2035-05-07 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account