Investování na burze cenných papírů z pohledu podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Brebera, David cze
dc.contributor.author Laifrová, Nikol
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:20Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:20Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61195
dc.description.abstract Tato bakalářská práce bude sloužit studentům pro pochopení akciového trhu v České republice jako celku, jakož i možnosti investování do akcií na českém trhu. Práce se zaměřuje na postavení podniku jako investora a popisuje modely, dle kterých lze vybírat vhodné akcie a sestavit tak efektivní portfolio, a to pomocí investičních ukazatelů a analýz akciových instrumentů. Na závěr jsou shrnuty chyby a doporučení, jakým způsobem lze začít investovat do akcií a na jaké faktory si investor musí dávat pozor. cze
dc.format 67 s. cze
dc.format.extent 1521010 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject investment cze
dc.subject stock exchange cze
dc.subject shares cze
dc.subject entreprise cze
dc.subject analysis cze
dc.subject investice cze
dc.subject burza cze
dc.subject akcie cze
dc.subject podniky cze
dc.subject analýza cze
dc.title Investování na burze cenných papírů z pohledu podniku cze
dc.title.alternative Investing in the stock exchange from a company perspective eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This thesis will be used by students for better understanding of stock market and will show possibilities of investing in equities in the Czech market. The work focuses on the status of the company as an investor and describes the models to choose the right stocks and build an effective portfolio by help of investment indicators and analysis of equity instruments. In conclusion we will summarize errors and recommendations, how to start with investing in stocks and what factors should be assessed. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32968 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce:1) Co bylo příčinou globálního krátkodobého poklesu akciových trhů v srpnu 2015? 2) Co je příčinou prudkého růstu ceny akcií O2 za poslední 3 měsíce? 3) Je správné tvrzení Jediné, co lze u akcií zaručit je to, že jejich cena bude kolísat.''? cze
dc.identifier.stag 26322 cze
dc.date.embargo 2015-06-24 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account