Finanční gramotnost a důchodové pojištění v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina cze
dc.contributor.author Šulcová, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:15Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:15Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61189
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá finanční gramotností a to ohledně důchodového pojištění. Stěžejním bodem této práce je správné sestavení dotazníku, provedení dotazníkového šetření a jeho následná analýza. Cílem bakalářské práce je zjistit povědomí respondentů o důchodovém pojištění a důchodovém systému v ČR a ověření předem určených hypotéz. cze
dc.format 63 s. cze
dc.format.extent 1179824 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject pension system cze
dc.subject pension insurance cze
dc.subject questionnaire cze
dc.subject questionnaire survey cze
dc.subject test of indepedence cze
dc.subject důchodový systém cze
dc.subject důchodové pojištění cze
dc.subject dotazníky cze
dc.subject dotazníkové šetření cze
dc.subject test nezávislosti cze
dc.title Finanční gramotnost a důchodové pojištění v ČR cze
dc.title.alternative Financial literacy and pension insurance in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The bachelor thesis deals with financial literacy in particular with pension insurance. The main topic of this paper is the correct assembly of the questionnaire and its subsequent analysis. The aim of this thesis is to determine the respondents' awareness of pension insurance and pension system in the Czech Republic and to verify the predetermined hypotheses. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32971 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací Finanční gramotnost a důchodové pojiatění v ČR. Zodpověděla otázky: Liaí se průměrná měsíčně spořená částka významně mezi věkovými kategoriemi respondentů? Měla byste pro respondenty ohledně výae spořené částky nějaké doporučení? cze
dc.identifier.stag 26273 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account