Analýza úrazového pojištění v ČR

Show simple item record

dc.contributor.advisor Seinerová, Kateřina cze
dc.contributor.author Hovorková, Kateřina
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:14Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:14Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61188
dc.description.abstract Tato práce je zaměřena na úrazové pojištění českého pojistného trhu. Věnuje se především teoretickému vymezení základních pojmů a následně samotné charakteristice úrazového pojištění. Práce také zahrnuje charakteristiku nabídky úrazového pojištění v České republice, kde byly zvoleny tři konkrétní produkty pojistitelů vytvářejících největší podíl na českém pojistném trhu. Další součástí je modelový příklad úrazového pojištění, v rámci kterého je provedena analýza konkrétních parametrů pojistných rizik u jednotlivých produktů a porovnání produktů prostřednictvím Saatyho metody. cze
dc.format 65 s. cze
dc.format.extent 2864113 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject insurance cze
dc.subject insurance market cze
dc.subject life Insurance cze
dc.subject accident insurance cze
dc.subject pojišťovnictví cze
dc.subject pojistný trh cze
dc.subject životní pojištění cze
dc.subject úrazové pojištění cze
dc.title Analýza úrazového pojištění v ČR cze
dc.title.alternative Analysis of Accident Insurance in the Czech Republic eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This work is focused on the accident insurance of Czech insurance market. There is primarily theoretical definition of basic concepts and characteristics of the accident insurance. The work also includes a description of the offers accident insurance in the Czech Republic, where were selected three specific products of insurers forming the largest share of the Czech insurance market. Another part is a model example of accident insurance, in which it is carried the analysis of specific parameters of insured risk for individual products and comparison of products using the Saaty's method. eng
dc.description.department Ústav matematiky a kvantitativních metod cze
dc.thesis.degree-discipline Management finančních rizik cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D32972 cze
dc.thesis.degree-program Systémové inženýrství a informatika cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi se svou bakalářskou prací na téma Analýza úrazového pojiatění v ČR a zodpověděla otázky: Jakým způsobem se projevila airoká nabídka produktů a doplňků při výběru produktů porovnávaných v bakalářské práci? Rozeberte rozdíl mezi životním a úrazovým pojiatěním. cze
dc.identifier.stag 26271 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account