Řízení lidských zdrojů ve firmě TOORS s. r. o. (případová studie)

Show simple item record

dc.contributor.advisor Stříteská, Michaela
dc.contributor.author Šimůnková, Monika
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:30:02Z
dc.date.available 2015-09-27T10:30:02Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (archiv) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61183
dc.description.abstract Tématem této bakalářské práce je využívání nástrojů řízení lidských zdrojů ve vybraném podniku. Nejprve jsou vymezena teoretická východiska, která jsou zaměřena na poznatky z odborné literatury o řízení lidských zdrojů a personálních činnostech. V analytické části je představena vybraná společnost TOORS CZ s. r. o. a je provedena analýza využití vybraných nástrojů řízení lidských zdrojů v této společnosti. Závěrem jsou zhodnoceny výsledky a formulovány návrhy ke zlepšení. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 614090 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject human resource management
dc.subject personal activites
dc.subject generation on labour market
dc.subject analysis
dc.subject řízení lidských zdrojů
dc.subject personální činnosti
dc.subject generace na trhu práce
dc.subject analýza
dc.title Řízení lidských zdrojů ve firmě TOORS s. r. o. (případová studie) cze
dc.title.alternative Human resource management in the company TOORS s. r. o. (case study) eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The topic of the my bachelor's works is the human resource management in a selected organization. The theoretical part focuses in the findinng from literature about human resource management and personal acitivities. In the practical part the particular company, TOORS CZ s. r. o., is introduced, as a further analysis of human resource management in the company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33061 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry svojí práce a odpověděl na následující otázky: 1. Kde spatřujete slabé stránky současného strategického řízení lidských zdrojů ve zkoumané firmě a jak je lze napravit? 2. Definujte jednotlivé kroky pro zavedení systému controllingu v řízení lidských zdrojů, který analyzované firmě doporučujete implementovat? cze
dc.identifier.stag 26213 cze
dc.date.embargo 2015-08-06 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account