Management a financování profesionálního fotbalového klubu

Show simple item record

dc.contributor.advisor Černohorský, Jan cze
dc.contributor.author Vávra, Michael
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:59Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:59Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61179
dc.description.abstract Bakalářská práce se zaobírá profesionálním fotbalovým klubem FK Baumit Jablonec. Důraz je kladen na management přestupů, významné náklady a výnosy a finanční analýzu klubu. Nejdříve jsme klub FK Baumit Jablonec představili, následně popsali organizační strukturu a vytyčili hlavní úkoly oddělení. Zaměřili jsme se na přestupovou politiku klubu a porovnali náklady a výnosy vynaložené na přestupy. Dále jsme se zabývali pro klub významnými náklady a výnosy za posledních 5 sezon. Vypočítali jsme vybrané ukazatele finanční analýzy. Na základě rozboru jsme navrhli řešení nedostatků ve výše zmíněných oblastech. V práci jsme dospěli, že klub je stabilní a je zdravě financován. Nedostatky jsou hlavně v návštěvnosti domácích utkání, práci s mládeží a neúčasti v hlavních soutěží evropských pohárů. cze
dc.format 69 s. cze
dc.format.extent 1651265 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject football cze
dc.subject professional sport clubs cze
dc.subject management of sports cze
dc.subject costs cze
dc.subject revenues cze
dc.subject financial analisys cze
dc.subject fotbal cze
dc.subject profesionální sportovní kluby cze
dc.subject management sportu cze
dc.subject náklady cze
dc.subject výnosy cze
dc.subject finanční analýza cze
dc.title Management a financování profesionálního fotbalového klubu cze
dc.title.alternative Management and funding of a professional football club eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated This bachelor thesis focuses on the professional football club FK Baumit Jablonec. The emphasis is mainly on player transfer management, significant costs and revenues and also on the club's financial analysis. Firstly, we introduced the club FK Baumit Jablonec, then we described the organizational structure of the club and then we set out the department tasks. We focused on the club's player transfer politics and we compared costs and revenues related to such transfers. We also evaluated other significant costs and revenues for the past 5 seasons. We calculated the chosen financial analysis. We suggested solutions of the shortages in the above mentioned areas based on the analysis. We came to a conclusion that the club is stable and financed well. The shortages are mainly in home match attendance; in working with youth and in not participating in the group stages of the European cups. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33021 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Student seznámil komisi se závěry práce a odpověděl na otázky položené vedoucím práce:1. Jaké zásadní změny přinese nová koncepce FIFA finance fair play''? Jaké konkrétní kroky k naplnění cílů této koncepce pro FK Baumit Jablonec bakalant navrhuje? 2. Má současná a nedávná negativní kampaň ohledně fungování fotbalového hnutí v ČR vliv na sponzorské financování jako hlavní zdroj příjmů klubu? cze
dc.identifier.stag 25948 cze
dc.date.embargo 2015-08-14 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account