Využití sociálních sítí jako marketingového nástroje pro B2B

Show simple item record

dc.contributor.advisor Bílková, Renáta cze
dc.contributor.author Horáková, Jana
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61178
dc.description.abstract Cílem práce "Využití sociálních sítí jako nástroje marketingu v prostředí Business to Business" je popsat komunikaci na sociálních sítích v ko nkrétním podniku a následně provést návrh na zlepšení využití této komunikace. Úvodní část se věnuje poznatkům z oblasti marketingu, prostředí Business to Business se zaměřením na sociální média a sítě. Následně je představen podnik a provedena charakteris tika jeho komunikace na sociálních sítích. Na základě tohoto popisu je vypracován návrh na zlepšení využívání sociálních sítí. cze
dc.format 47 s. cze
dc.format.extent 1097888 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Pouze v rámci univerzity cze
dc.subject sociální sítě cze
dc.subject sociální média cze
dc.subject marketing cze
dc.subject Business to Business cze
dc.subject Facebook cze
dc.subject Google+ cze
dc.subject LinkedIn cze
dc.subject social networks eng
dc.subject social media eng
dc.subject marketing eng
dc.title Využití sociálních sítí jako marketingového nástroje pro B2B cze
dc.title.alternative Application of Social Networks as a marketing instrument for B2B eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015 cze
dc.description.abstract-translated The aim of the bachelor work "Application of Social networks as a marketing instrument for Business to Business" is to describe communication in social networks in the particular enterprise and t hen to come up with a proposal to improve this communication. The introductory part deals with knowledge of marketing and Business to Business environment focusing on social media and social networks. Subsequently a particular enterprise is introduced and characteristic of its communication in social networks is done. Based on this analysis the communication , a proposal is given in order to improve utilization of social networks. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33133 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce. cze
dc.identifier.stag 25824 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account