Hodnocení hopodaření a podnikatelských aktivit podniku služeb.

Show simple item record

dc.contributor.advisor Duspiva, Pavel
dc.contributor.author Žíla, Marek
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:58Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:58Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61177
dc.description.abstract Práce se zaměřuje na finanční analýzu podniku služeb, která je prováděna na konkrétní společnosti. Finanční analýza je prováděna pomocí vertikální a horizontální analýzy účetních výkazů, analýzy jednotlivých poměrových ukazatelů a predikčních modelů. Výsledky zkoumání jsou porovnávány s doporučenými hodnotami ukazatelů. Dále je proveden rozbor efektivnosti jednotlivých podnikatelských aktivit. V závěru je shrnuto hodnocení, návrhy a doporučení investic, které mohou zlepšit finanční zdraví podniku. cze
dc.format 52 s.
dc.format.extent 1357605 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject finanční analýza
dc.subject horizontální analýza
dc.subject vertikální analýza
dc.subject poměrové ukazatele
dc.subject likvidita
dc.subject rentabilita
dc.subject rozvaha
dc.subject výkaz zisků
dc.subject výkaz ztrát
dc.subject financial analysis
dc.subject horizontal analysis
dc.subject vertical analysis
dc.subject ratio indicators
dc.subject liquidity
dc.subject profitability
dc.subject balance sheet
dc.subject profit account
dc.subject loss account
dc.title Hodnocení hopodaření a podnikatelských aktivit podniku služeb. cze
dc.title.alternative Analyzing of economy and business activities in company of services. eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This thesis is focused on financial analysis, performed on a specific company of services. The financial analysis is performed by vertical and horizontal financial analysis, financial ratio analysis and prediction models. The results are compared with recommended values of the particular indicators. Next is analysis of the effectiveness of individual business activities. The conclusion summarizes evaluation, proposals and recommendations investment which may improve financial health of the company. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33048 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Student seznámil komisi s obsahem a závěry svojí práce a zodpověděl na následující otázky: 1. Co je přidaná hodnota, jak se zjiaťuje a v kterém účetním výkazu se vykazuje? 2. Jaká právní forma by byla nejvhodnějaí v případě obnovení činnosti podniku z hlediska financování podniku? 3. Jakými metodami je možné hodnotit efektivnost navržených investic pro restauračí provoz a cateringové služby? cze
dc.identifier.stag 25689 cze
dc.date.embargo 2015-08-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account