Posouzení činnosti Rozpočetnictví ve vybraném podniku

Show simple item record

dc.contributor.advisor Šenec, Alexandr
dc.contributor.author Horáková, Helena
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:52Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:52Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61172
dc.description.abstract Tato závěrečná práce je věnována problematice činnosti rozpočetnictví v podniku. Skládá se z teoretické a praktické části. V teoretické části, která je rozdělena do několika tematických kapitol, jsou vysvětleny základní pojmy související s finančním managementem, plánováním, rozpočtováním a kontrolou. Praktická část na ni navazuje a snaží se převést předešlé poznatky do praxe. cze
dc.format 68 s. cze
dc.format.extent 1798384 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject costs
dc.subject planning
dc.subject finance
dc.subject budgets
dc.subject control
dc.subject náklady
dc.subject plánování
dc.subject rozpočty
dc.subject kontrola
dc.title Posouzení činnosti Rozpočetnictví ve vybraném podniku cze
dc.title.alternative Assessment of activity of budgeting in the chosen enterprise eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated This final work is devoted to problems of activity of the enterprise budgeting. It is divided into two parts, theoretical part and practical part. The theoretical section contains several chapters in which the basic terms related to financial management, planning, budgeting and control are explained. The practical part follows the theoretical part and it tries to convert the previous knowledge into practice. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Ekonomika a provoz podniku cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33055 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Název práce: Posouzení činnosti Rozpočetnictví ve vybraném podnikuCílem práce je zhodnocení práce s rozpočty ve vybraném podniku z hlediska podnikových potřeb a podnikových cílů. Otázka vedoucího práce k obhajobě: Zjiaťovala jste důvody, proč podnik nesestavuje rozpočty režijních nákladů metodou nulového základu? cze
dc.identifier.stag 25663 cze
dc.date.embargo 2015-06-29 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account