Základní směry harmonizace v účetnictví

Show simple item record

dc.contributor.advisor Honková, Irena
dc.contributor.author Brzáková, Denisa
dc.date.accessioned 2015-09-27T10:29:51Z
dc.date.available 2015-09-27T10:29:51Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier Univerzitní knihovna (studovna) cze
dc.identifier.uri http://hdl.handle.net/10195/61170
dc.description.abstract Bakalářská práce se zabývá harmonizací účetnictví, popisuje jeho tři základní směry, čímž jsou direktivy, US GAAP a IFRS. Dále jsou zde rozebrány jejich rozdíly a konvergence mezi US GAAP a IFRS. Závěr se věnuje predikci vývoje těchto směrů. cze
dc.format 48 s. cze
dc.format.extent 1395888 bytes cze
dc.format.mimetype application/pdf cze
dc.language.iso cze
dc.publisher Univerzita Pardubice cze
dc.rights Bez omezení cze
dc.subject harmonization of accounting
dc.subject history of harmonization
dc.subject basic typologies
dc.subject US GAAP
dc.subject IFRS
dc.subject accounting directives
dc.subject accounting procedures
dc.subject harmonizace účetnictví
dc.subject historie harmonizace
dc.subject základní směry
dc.subject účetní direktivy
dc.subject účetní postupy
dc.title Základní směry harmonizace v účetnictví cze
dc.title.alternative Basic typologies of accounting harmonization eng
dc.type bakalářská práce cze
dc.date.accepted 2015
dc.description.abstract-translated The subject of this Bachelor's thesis is harmonization of accounting, describes three basic typologies, which are directives, US GAAP and IFRS. There are also presented their differences and convergence between US GAAP and IFRS. Conclusion includes prediction of these prediction of these typologies. eng
dc.description.department Ústav podnikové ekonomiky a managementu cze
dc.thesis.degree-discipline Management podniku: Management malých a středních podniků cze
dc.thesis.degree-name Bc. cze
dc.thesis.degree-grantor Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní cze
dc.identifier.signature D33062 cze
dc.thesis.degree-program Ekonomika a management cze
dc.description.defence Studentka seznámila komisi s obsahem a cílem své bakalářské práce. Studentka seznámila komisi se závěry práce a odpověděla na otázky položené vedoucím práce. Na straně 41 v poslední větě autorka upozorňuje, že na proces harmonizace má vliv politická situace. Při obhajobě by bylo vhodné uvést, co tím autorka konkrétně myslela. cze
dc.identifier.stag 25623 cze
dc.date.embargo 2015-08-17 cze
dc.description.grade Dokončená práce s úspěšnou obhajobou cze


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Advanced Search

Browse

My Account